Episodi 1 de la reproducció Between Now a Netflix

Encara jove o envellint, ningú no pot escapar de més de 22 anys. Una misteriosa malaltia mata a tothom a la ciutat, però només si superen aquesta edat, què farà ...